+385 98 9840 232

Bazeni -
Projektiranje

Projektiranje

Osim projektiranja novih bazena, nudimo i uslugu izgradnje bazena po načelu "ključ u ruke" te rekonstrukcije postojećih bazena i strojarnica.

Na početku projektiranja, bitno je utvrditi namjenu i svrhu bazena, njegovu veličinu (veliki i javni, mali i privatni), grijanje vode i moguće natkrivanje, itd… Iz tog razloga, sam pristup projektiranju velikih bazena je bitno drugačiji nego kod manjih i privatnih.

Dimenzije bazena

Izmjenom Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, povećana je tlocrtna površina pomoćne građevine koja se gradi na građevinskoj čestici postojeće zgrade, što se odnosi i na bazene, s dosadašnjih 24 na 100 kvadratnih metara. Za te bazene nije potrebna građevinska dozvola ali moraju biti u skladu sa važećim prostornim planom.

Oblik bazena

U skladu s Vašim željama, moguće je dizajnirati bilo kakav oblik bazena. Najčešći su pravokutni oblici bazena, te ovalni ili slobodni oblik bazena s ravnim ili postepenim dnom.

TIP A - JEDNOSTAVAN OBLIK

Projektiranje bazena

TIP C - SLOBODNI OBLIK

Projektiranje bazena

TIP B - GEOMETRIJSKI OBLIK

Projektiranje bazena

Način ulaska

Način ulaska u bazen je najčešće pomoću betonskih stepenica u raznim oblicima (rimske, kutne ravne, kutne ovalne, ravne, ovalne…) opremljenih s gornje strane protukliznom podlogom ili pomoću inox ljestvi.

Projektiranje bazena Projektiranje bazena

 

Projektiranje bazena

Smještaj bazena u odnosu na okolne objekte

U skladu sa savjetima agencija za iznajmljivanje i arhitektonskim savjetima domaćih i svjetskih stranih stručnjaka, postoje tri glavna pravila za smještaj bazena:
1. Poželjno je da bazen bude smješten na mjestu gdje je većinom tijekom dana sunčano (zbog zagrijavanja vode) i na mjestu udaljenom od drveća (zbog onečišćenja).
2. Na mjestu gdje je kuća najljepša iz razloga fotogeničnosti što posebno dolazi do izražaja ako je kuća ili apartman namijenjeni iznajmljivanju putem kataloga ili internetskog servisa.
3. Na mjestu gdje se tijekom dana većinom odvija društveni život, a opet na mjestu gdje ljudi imaju svoju privatnost i zaklonjenost od pogleda susjeda, prilaznih puteva, itd…

Kod odabira položaja bazena, bitno je smjestiti bazen na mjestu gdje će biti osunčan tijekom cijelog dana (broj sati izloženosti sunčevim zrakama doprinosi manjim troškovima grijanja vode), vodeći računa o konfiguraciji terena i položaju ostalih objekata, kao i smještaju strojarnice.

Izvedba školjke bazena

Školjka bazena može biti izrađena od polimernih ili galvanizirano-čeličnih panela, polistirenskih ili betonskih blokova ili najčešće u armirano-betonskoj izvedbi.

Paneli od poliestera ili nekog drugog polimera, kao i galvanizirano-čelični paneli međusobno se spajaju u jednu cjelinu vijcima, posebnim profilima ili umetcima. Ovdje je bitno istaknuti činjenicu da su i za takav način izrade školjke neophodni građevinski pripremno-završni radovi temeljne ploče i na kraju plaže, dok je cijena samih panela nešto niža, nego da se zidovi bazena izvode od armiranog betona.

Odabir unutrašnje obloge

Glavna funkcija unurašnje obloge je hidroizolacija. Unutrašnja obloga može biti u keramičkoj izvedbi (pločice ili mozaik pločice), armirana polimerna (PVC) folija, specijalni premaz na bazi epoksi smola ili prani kulir.

Najčešća i najrasprostranjenija unutrašnja obloga je od armirane PVC folije koja je posebno popularna kod manjih bazena. Lako održavanje i čišćenje, jednostavna montaža i demontaža, mogućnost prilagodbe raznolikim bazenskim oblicima, otpornost na vremenske uvjete i trošenje samo su neke od prednosti.

Preporuka je da se ispod armirane PVC folije postavi specijalni antibakterijski tekstil (filc) debljine 2-3 mm (300 – 400 g/m2) koji ima zaštitnu i separativnu ulogu.

Gornja površina betonskih zidova mora biti vodoravna i glatka po cijelom opsegu i po cijeloj širini betonskog zida što se izvodi metalnom lajsnom za izvođenje bridova.

 

Projektiranje bazena

Odabir opreme za filtriranje i tretiranje vode

Pod pojmom opreme za bazene ili bazenske tehnike podrazumijeva se skup elemenata koji se ugrađuju prilikom izgradnje bazena i služe za ispravno filtriranje i kemijsko tretiranje bazenske vode. Za odabir opreme postoji mnogo kriterija, a kao najvažnije istaknuli bi njenu pouzdanost i kvalitetu, dok distributer i instalater opreme moraju imati stalno otvorenu mogućnost brze nabave i zamjene rezervnih dijelova.

Oprema se dijeli na osnovnu i dodatnu ovisno o tipu bazena i izvedbi filtracijskog sustava, namjeni i načinu izvedbe bazenske školjke.

Osnovna oprema je oprema koja je nužna za ispravno funkcioniranje filtracijskog sustava, a uključuje filter, pumpu, cijevnu i strujnu instalaciju, skimere, mlaznice, podni usis i elektroupravljački ormarić. Kod bazena s osnovnom opremom kemijsko tretiranje vode obavlja se ručnim ubacivanjem potrebnih kemijskih sredstava direktno u bazen ili skimer bazena.

U dodatnu opremu spadaju: rasvjetna tijela, automatski dozatori kemikalija, automatski nivelator razine vode, oprema za hidromasažu, protustrujno plivanje i grijanje vode, automati ili roboti za čišćenje zidova i dna bazena, itd., tj. sve osim osnovne opreme.

Za upravljanjem sustavom filtracije i čišćenja filtera, potrebno je izvesti cijevnu instalaciju s ventilima, tzv. “bateriju”, dok su kod filtera manjih dimenzija i kapaciteta sve funkcije pokrivene unutar tzv. višeputnog ventila.

Bazenske pumpe su centrifugalnog tipa. Ovdje je bitno napomenuti da se kod manjih bazena, ukoliko se cjevna instalacija ne izvede pravilno (cjevni razvod, raspored mlaznica, položaj podnog usisa), može doći do znatnijih gubitaka na snazi pumpe, pa odabir proračunski odabrane pumpe za eksploatacijske uvjete neće zadovoljavati.

Na mjestu izgradnje strojarnice, moraju se osigurati sve dovodne i odvodne instalacije koje najčešće uključuju odgovarajuće napajajuće strujne kablove, priključak vode, odvod za pražnjenje bazena, čišćenje filtera, ventilaciju, itd.

Projektiranje bazena
Projektiranje bazena

Smještaj rasvjetnih tijela unutar bazena

Iz razloga što površina vode obasjana svjetlošću počinje reflektirati svijetlost, preporučljivo je izvor svjetlosti smjestiti na istoj strani gdje je i stambeni objekt ili gdje ima najviše kretanja ljudi kako refleksija svjetlosti ne bi ometala normalan život pored bazena.

Kod bazena s betonskim stepenicama, iz sigurnosnih razloga poželjno je da su noću osvjetljene.

Ovisno o obliku ili formi bazena rasvjetna tjela mogu biti smještena na kraćoj ili dužoj strani pri čemu vrijedi pravilo simetrije.

Projektiranje bazena
Projektiranje bazena