+385 98 9840 232

Ekološki sustavi -
Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcijom pročišćenih otpadnih voda dobiva se treći (III) stupanj pročišćavanja.
Najrasprostranije pročišćavanje III stupnja otpadnih voda je UV dezinfekcija i kloriranje.

 

UV dezinfekcija

UV sterilizatori su učinkoviti uređaji za mikrobiološku obradu vode. Ugrađuju se na izlazu obrađene vode iz biopročišćivača.

Unutar sterilizatora nalazi se UV lampakoja emitira energiju valne duljine od 254 nm odnosno ultraljubičasto svijetlo koje uništava mikroorganizme.

Dezinfekcija

UV sterilizatori se još primjenjuju za dezinfekciju bunarske vode, kišnice i bazenske vode.

Dezinfekcija klorom – kloriranje

Kloriranje je postupak obrade otpadnih voda dodavanjem klorovih spojeva, npr. natrijev hipoklorit ili kalcij hipoklorit.

Kloriranje se provodi na izlazu obrađene vode prije ispuštanja u prirodni prijemnik druge (II) kategorije ili ponovnog iskorištavanja obrađene vode kao tehnološke.

Glavne prednosti dezinfekcije UV Sterilizatorom u odnosu na klor (kloriranje):
nema nikakvog djelovanja na ljudski organizam
visoka dezinfekcijska učinkovitost za bakterije, viruse i spore
veća učinkovitost od klora za spore, ciste, alge i većinu virusa
nema dodavanja kemikalija, dakle ne mijenjaju se organoleptička svojstva vode
potreban je mali prostor za ugradnju
jednostavan pogon i održavanje
niski investicijski i pogonski troškovi